SnelStart Release Notes · SnelStart Storingen · Hulp op afstand  ·
Premarc advies b.v.
071 589 00 50 
info@premarc.nl 
Achthovenerweg 17e 
2351 AX  Leiderdorp  
Voor optimaal gebruik van uw SnelStart software
Voor optimaal gebruik van uw SnelStart software

Release Notes Laatste update: Tuesday 23 January 2018 22:55:26

SnelStart 12.48 | 09-01-2018

Opgelost

AFSCHRIFTEN INLEZEN
 v12.48‑001 De foutmelding bij het inlezen van een MT940 bestand van de Regiobank "lengte kan niet minder dan null zijn parameternaam length." is opgelost.
 v12.48‑002 Bij het openen van de administratie is weer zichtbaar of er afschriften worden ingelezen uit de map of via de bankkoppeling. Na het inlezen wordt getoond hoeveel mutatieregels en tot en met wanneer de afschriften zijn verwerkt (12.48.19).
 v12.48‑003 

Bij het inlezen van bankafschriften wordt nu weer getoond of afschriften worden ingelezen en tot welke datum de afschriften zijn verwerkt. Dit gebeurt bij het openen van de administratie indien er is ingesteld dat er uit de map of via de bankkoppeling wordt ingelezen. Bij het nachtelijks inlezen via de automatische bankkoppeling, krijgt u geen terugkoppeling bij het openen van de administratie.

GARAGE
 v12.48‑004 Alle grossierskoppelingen maken nu gebruik van een beveiligde verbinding (https).
 v12.48‑005 

De grossierkoppeling met PartsCat (PnG) gaf een foutmelding bij het overnemen van de order 'Het is niet gelukt om uw winkelwagen te importeren, mogelijk heeft u geen producten in uw winkelwagen, probeer het nogmaals.'

SnelStart 12.47 | 14-11-2017

Opgelost

INKOPEN
 v12.47‑001 De waardebepaling bij een voorraadboeking was onjuist, als er crediteringen voorkwamen bij de inkoop van het artikel.
IMPORTEREN
 v12.47‑002 Bij het importeren van een *.xls bestand trad een foutmelding op: "Database kan niet geopend worden".
INSTELLINGEN
 v12.47‑003 Het was mogelijk een invalide bedrijfse-mailadres op te slaan in de instellingen. Dit gaf op een later moment problemen bij het versturen van e-mails via de SnelStart MailService.
BOEKHOUDEN
 v12.47‑004 Indien een bijlage zonder extensie was toegevoegd aan een boeking, kon deze niet worden geopend.

SnelStart 12.46 | 31-10-2017

Opgelost

GARAGE
 v12.46‑001 Steekproef voor gezien kenmerken werd niet geregistreerd door het RDC wanneer het kenteken niet in hoofdletters was ingevoerd.
ONLINE ADMINISTRATIE
 v12.46‑002 Bij het werken in een online administratie wordt nu de verbindingskwaliteit met de administratie getoond.
OPSTARTEN
 v12.46‑003 Het idee om SnelStart sneller zichtbaar te maken bij het opstarten is opgepakt.
PERIODE UITWISSELING
 v12.46‑004 Het was onterecht mogelijk klanten aan te maken in een periode uitwisseling.
BOEKHOUDEN
 v12.46‑005 Bij het verdelen van een inkoopboeking, worden nu de instellingen voor dagboek memoriaal en de balansrekening per administratie onthouden.

SnelStart 12.45 | 03-10-2017

Opgelost

ADMINISTRATIEBEHEER
 v12.45‑001 Bij de overstap naar versie 12 werd de administratielijst niet automatisch gevuld met administraties uit een eerdere versie.
IMPORTEREN
 v12.45‑002 Met SnelStart inKaart is het nu mogelijk het importprofiel te wijzigen. (versie: 12.45.15)
GEBRUIKERS
 v12.45‑003 E-mailadressen met een underscore (_) voor de '@' konden in SnelStart niet worden gebruikt om gebruikers aan te maken. (versie: 12.45.15)
ADD-ONS
 v12.45‑004 Na het uitschakelen van de add-ons werden deze weer aangezet na een update. Deze instellingen worden nu onthouden. (versie: 12.45.29)
BOEKHOUDEN
 v12.45‑005 Bij het verdelen trad een foutrapport op als er geen dagboek werd gekozen.(versie: 12:45:29)
ONLINE ADMINISTRATIE
 v12.45‑006 Bij het werken in een online administratie wordt nu de verbindingskwaliteit met de administratie getoond.(versie: 12.45.39)

SnelStart 12.44 | 12-09-2017

Opgelost

PERIODE UITWISSELING
 v12.44‑001 Bij het importen trad op sommige systemen een foutmelding op: Fase 4 openen database. Database <naam> already exists. Choose a different name.
BANKKOPPELING
 v12.44‑002 Met de bankkoppeling van de Rabobank kwam het in uitzonderlijke gevallen voor dat mutaties dubbel werden ingelezen. (opgelost in 12.44.9)
BERICHTEN
 v12.44‑003 Standaard worden alleen nieuwe berichten worden getoond. Oudere berichten kunnen nog wel worden opgehaald. (vanaf 12.44.9)
 v12.44‑004 In uitzonderlijke gevallen gaf het verversen van de berichten in het berichtenscherm de foutmelding: "NullReferenceException: De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld". (opgelost in 12.44.9)
 v12.44‑005 Er worden alleen nieuwe berichten getoond in het berichtenscherm. Oudere berichten kunnen nog wel worden opgehaald. Wanneer er nieuwe berichten zijn krijgt u hiervan een melding.(vanaf 12.44.15)
LIJST/GRAFIEK ONTWERPEN
 v12.44‑006 In het onderdeel lijst/grafiek ontwerpen, trad bij het maken van een eigen overzicht kostenplaatsen met selectie op grootboek van tot en met de foutmelding op "veld PublicIndentifier komt niet voor in de recordset". (opgelost in 12.44.9)
GARAGE
 v12.44‑007 MijnGrossier koppeling nam het kenteken niet automatisch over in het bestelvenster.(vanaf 12.44.15)

SnelStart 12.43 | 22-08-2017

Opgelost

KLANTEN
 v12.43‑001 In het nieuwe klantenscherm kon bij sommige klantkaarten de instelling 'UBL-bestand meesturen' niet worden uitgezet.
GARAGE
 v12.43‑002 De datum ''eerste toelating'' werd onjuist weergegeven bij geÏmporteerde auto's. Ter verduidelijking wordt er nu zowel "datum eerste toelating" als "datum eerste afgifte Nederland" weergegeven bij het ophalen van de voertuiggegevens.
AFSCHRIFTEN INLEZEN
 v12.43‑003 Diverse problemen bij het inlezen van PayPal afschriften zijn opgelost.
BOEKHOUDEN
 v12.43‑004 Wanneer een boeking werd verdeeld over een aantal maanden en op de kostenrekening stond een kostenplaats ingesteld,
dan werd de kostenplaats op de boekingsregel van de tussenrekening geplaatst in plaats van op de kostenrekening.

SnelStart 12.42 | 01-08-2017

Opgelost

AFSCHRIFTEN INLEZEN
 v12.42‑001 Inlezen van PayPal afschriften is nu mogelijk. Dit is een klantidee dat we hebben gerealiseerd.
 v12.42‑002 Bij een ingelezen bankmutatie met autobelasting staat nu het kenteken in de omschrijving.
 v12.42‑003 Het foutrapport "Er is al een item met dezelfde sleutel toegevoegd" is opgelost.
 v12.42‑004 Bij het inlezen van sommige PayPal afschriften trad de volgende foutmelding op 'Het bestand bevat niet de gewenste aantal (19) velden.' (opgelost in 12.42.19)
BOEKHOUDEN
 v12.42‑005 Bij het verdelen van een inkoopboeking trad een foutrapport op, wanneer de boeking werd geopend vanuit 'zoeken uitgebreid'.
IMPORTEREN
 v12.42‑006 Bij het importeren van artikelen waren een aantal velden ten onrechte verplicht.
INTEGRATIE/GATEWAY
 v12.42‑007 De module integratie staat nu ook standaard aan voor Boek/Nota modules.
KLANTEN
 v12.42‑008 In het nieuwe klantenscherm was het niet mogelijk om de optie 'standaard e-mailen' uit te zetten.
VERKOPEN
 v12.42‑009 Er is nu een sneltoets beschikbaar voor het e-mailen van een factuur: Ctrl + M. Dit is een klant idee dat we hebben gerealiseerd.
PERIODE UITWISSELING
 v12.42‑010 Bij het importeren van een periode-uitwisseling trad bij sommige administraties de volgende foutmelding op 'Waardemeter kan geen Null bevatten.'(opgelost in 12.42.19)

SnelStart 12.41.19 | 31-07-2017

Opgelost

BOEKHOUDEN
 v12.41.19‑001 Bij het verdelen van een inkoopboeking trad een foutrapport op, wanneer de boeking werd geopend vanuit 'zoeken uitgebreid'.
KLANTEN
 v12.41.19‑002 In het nieuwe klantenscherm was het niet mogelijk om de optie 'standaard e-mailen' uit te zetten.
IMPORTEREN
 v12.41.19‑003 Bij het importeren van artikelen waren een aantal velden ten onrechte verplicht.

SnelStart 12.41 | 20-07-2017

Opgelost

ARTIKELEN
 v12.41‑001 Bij het wijzigen van de artikelsoort in de instellingen van cijfers naar cijfers en letters trad een foutmelding op: 'De artikelnummering kan niet worden gewijzigd . Cannot alter 'tblArtikel' because it is not a table.'
BOEKHOUDEN
 v12.41‑002 Bij het verdelen van een inkoopboeking is het nu mogelijk om een vanaf datum op te geven. (vanaf inZicht)
NIEUWE BASISOPMAAK (VERKOOPSJABLONEN)
 v12.41‑003 Voor SnelStart Kassa is een nieuwe basisopmaak beschikbaar
 v12.41‑004 Er is nu ook een Duitstalige en Engelstalige basisfactuuropmaak beschikbaar
VERKOPEN
 v12.41‑005 Het was niet mogelijk om in de instellingen de afspraak te kiezen volgens een eigen rangorde.

SnelStart 12.40.12 | 06-07-2017

Opgelost

AFSCHRIFTEN INLEZEN
 v12.40.12‑001 Diverse kleine verbeteringen, zoals bij facturen waar te veel op werd betaald, facturennummers beginnend met 0.
 v12.40.12‑002 Het opnieuw koppelen van bankmutaties is nu mogelijk voor elke individuele boeking. Daarnaast blijft het opnieuw koppelen van alle gemarkeerde boekingen mogelijk door het betreffende dagboek te selecteren.
KASSA
 v12.40.12‑003 Het verwijderen van een contant of met pin betaalde factuur trad een foutmelding op: “The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_dbo.tblGeldladePost_dbo.Journaalpost_fldJournaalpostID.”
PERIODE UITWISSELING
 v12.40.12‑004 Bij het importeren van een periode uitwisseling trad bij sommige uitwisselingen een foutmelding op 'The datediff function resulted in an overflow. The number of dateparts separating two date/time instances'.
PRIJSAFSPRAKEN
 v12.40.12‑005 Het was niet mogelijk om in de instellingen de afspraak te kiezen volgens een eigen rangorde.

SnelStart 12.40.0 | 28-06-2017

Opgelost

AFSCHRIFTEN INLEZEN
 v12.40.0‑001 Het is nu mogelijk ING camt053 afschriften (met batch details) in te lezen.
BOEKHOUDEN
 v12.40.0‑002 De optie verdelen was niet beschikbaar in online (client) administratie.
 v12.40.0‑003 Bij het inlezen van sommige ubl-bestanden kwam de melding dat de debet- en creditbedragen niet in balans waren. Er wordt nu een extra boekingsregel toegevoegd als de bedragen niet in balans zijn.
 v12.40.0‑004 In specifieke gevallen werd een ubl-bestand ingelezen op een klant in plaats van leverancier. In het dagboek werd bij leverancier dan geen leverancierscode getoond.
 v12.40.0‑005 Bij het inlezen van een ubl-bestand zonder btw werden werkte de voorkeursboekingen niet goed.
 v12.40.0‑006 Bij het inlezen van een ubl-bestand werden sommige voorkeursboekingen van grootboekrekeningen onterecht uitgesloten.
KASSA
 v12.40.0‑007 Bij het annuleren van een geldladeafsluiting werd de bijbehorende boeking niet automatisch verwijderd.
 v12.40.0‑008 Bedragen bij contante betalingen in verkopen waren niet dik gedrukt bij alle thema's.
KLANTEN
 v12.40.0‑009 In online (cliënt) administraties was het niet mogelijk om in het nieuwe klantenscherm gegevens aan te passen.

SnelStart 12.39.0 | 14-06-2017

Opgelost

ADMINISTRATIEBEHEER
 v12.39.0‑001 Bij het bijwerken van sommige administraties trad een foutmelding op "Het is niet gelukt de administratie bij te werken naar de huidige versie. Oorzaak The ALTER TABLE statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_dbo.tblVerkoopOrder_dbo.tblContantbon_fldContantbonID". The conflict occurred in database "[NAAM ADMINISTRATIE]", table "dbo.tblContantbon", column 'fldContantbonID'."
BOEKHOUDEN
 v12.39.0‑002 Het is nu mogelijk een inkoopboeking te verdelen over een aantal maanden: transitorisch boeken. Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf de licentie inZicht (of Boek 4)
 v12.39.0‑003 Diverse kleine verbeteringen, bijvoorbeeld het postcodeveld bij afwijkend correspondentieadres is even breed gemaakt als het postcodeveld op het adres.
INTERGRATIE (voorheen Gateway)
 v12.39.0‑004 De add-on Integratie is nu voor iedereen gratis beschikbaar.
KASSA
 v12.39.0‑005 Het verwijderen van de laatste contantbon gaf een foutmelding.
 v12.39.0‑006 Het annuleren van de laatste periodeafsluiting in het scherm geldladebeheer gaf een foutmelding.
KLANTEN
 v12.39.0‑007 De sortering wordt onthouden.
 v12.39.0‑008 Met het Windows-licentiemodel (Boek/Nota pakket) kan nu ook het recht voor het dashboard (onder de klantenlijst) worden ingesteld.
LICENTIES
 v12.39.0‑009 Indien add-ons worden uitgeschakeld bij het gebruik van een accountant licentie, worden deze instellingen vastgehouden.
NIEUWE KLANT/LEVERANCIER/ARTIKEL
 v12.39.0‑010 Het is nu mogelijk om in snelle invoer van een nieuwe klant / leverancier / artikel deze direct op te slaan met de sneltoets ctrl + s
PAYPAL
 v12.39.0‑011 Inlezen nu van PayPal afschriften is nu mogelijk. (Beperkt beschikbaar)
SUPPLETIE BTW-AANGIFTE
 v12.39.0‑012 Het formulier voor suppletieaangifte van de Belastingdienst is vervangen door een eigen SnelStart layout.

SnelStart 12.37.0 | 16-05-2017

Opgelost

ADMINISTRATIEBEHEER
 v12.37.0‑001 Bij het openen van de administratie kwam in sommige gevallen de melding "Fase 4: Openen database. One ore more files do not match the primary file of the database."
BERICHTEN
 v12.37.0‑002 Notificaties en actueel nieuws wordt nu in het tabblad 'berichten' getoond. Dit tabblad wordt standaard geopend na het inloggen.
GARAGE
 v12.37.0‑003 Het ophalen van voertuiggegevens via het RDC toonde de verkeerde brandstofcode in SnelStart. Klik hier voor meer informatie.
 v12.37.0‑004 VWE - Bij het ophalen van voertuiggegevens via VWE werden alleen de gegevens merk en model opgehaald. [SnelStart 12.37.2]
KLANTEN
 v12.37.0‑005 Het nieuwe scherm voor klantkaarten is beschikbaar via het linkje 'probeer het nieuwe klantenscherm'. In dit vernieuwde scherm zit de functionaliteit van de licentie inStap.
OPSCHONEN
 v12.37.0‑006 Na 'Financieel opschonen' werd een overbodige melding over Optimaliseren getoond.
BIJLAGEN
 v12.37.0‑007 Afbeeldingen met een resolutie die groter is dan 1500x1000 pix worden automatisch verkleind. [SnelStart 12.37.2]
 
Disclaimer: Deze pagina is automatisch samengesteld op basis van SnelStart Release notes. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Laatste update: Tuesday 23 January 2018 22:55:26
 
Naar boven