SnelStart Release Notes · SnelStart Storingen · Hulp op afstand  ·
Premarc advies b.v.
071 589 00 50 
info@premarc.nl 
Achthovenerweg 17e 
2351 AX  Leiderdorp  
Voor optimaal gebruik van uw SnelStart software
Voor optimaal gebruik van uw SnelStart software

Release Notes Laatste update: zaterdag 23 september 2017 21:45:33

SnelStart 12.44 | 18-09-2017

Opgelost

PERIODE UITWISSELING
 v12.44‑001 Bij het importen trad op sommige systemen een foutmelding op: Fase 4 openen database. Database <naam> already exists. Choose a different name.
BANKKOPPELING
 v12.44‑002 Met de bankkoppeling van de Rabobank kwam het in uitzonderlijke gevallen voor dat mutaties dubbel werden ingelezen. (opgelost in 12.44.9)
BERICHTEN
 v12.44‑003 Standaard worden alleen nieuwe berichten worden getoond. Oudere berichten kunnen nog wel worden opgehaald. In uitzonderlijke gevallen gaf het verversen van de berichten in het berichtenscherm de foutmelding: "NullReferenceException: De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld". (opgelost in 12.44.9)
LIJST/GRAFIEK ONTWERPEN
 v12.44‑004 In het onderdeel lijst/grafiek ontwerpen, trad bij het maken van een eigen overzicht kostenplaatsen met selectie op grootboek van tot en met de foutmelding op "veld PublicIndentifier komt niet voor in de recordset". (opgelost in 12.44.9)

SnelStart 12.43 | 31-08-2017

Opgelost

KLANTEN
 v12.43‑001 In het nieuwe klantenscherm kon bij sommige klantkaarten de instelling 'UBL-bestand meesturen' niet worden uitgezet.
GARAGE
 v12.43‑002 De datum ''eerste toelating'' werd onjuist weergegeven bij geÏmporteerde auto's. Ter verduidelijking wordt er nu zowel "datum eerste toelating" als "datum eerste afgifte Nederland" weergegeven bij het ophalen van de voertuiggegevens.
AFSCHRIFTEN INLEZEN
 v12.43‑003 Diverse problemen bij het inlezen van PayPal afschriften zijn opgelost.
BOEKHOUDEN
 v12.43‑004 Wanneer een boeking werd verdeeld over een aantal maanden en op de kostenrekening stond een kostenplaats ingesteld, dan werd de kostenplaats op de boekingsregel van de tussenrekening geplaatst in plaats van op de kostenrekening.

SnelStart 12.42 | 09-08-2017

Opgelost

AFSCHRIFTEN INLEZEN
 v12.42‑001 Inlezen van PayPal afschriften is nu mogelijk.
 v12.42‑002 Bij een ingelezen bankmutatie met autobelasting staat nu het kenteken in de omschrijving.
 v12.42‑003 Het foutrapport "Er is al een item met dezelfde sleutel toegevoegd" is opgelost.
 v12.42‑004 

Bij het inlezen van sommige PayPal afschriften trad de volgende foutmelding op 'Het bestand bevat niet de gewenste aantal (19) velden'. (opgelost in 12.42.19)

BOEKHOUDEN
 v12.42‑005 Bij het verdelen van een inkoopboeking trad een foutrapport op, wanneer de boeking werd geopend vanuit 'zoeken uitgebreid'.
IMPORTEREN
 v12.42‑006 Bij het importeren van artikelen waren een aantal velden ten onrechte verplicht.
INTEGRATIE/GATEWAY
 v12.42‑007 De module integratie staat nu ook standaard aan voor Boek/Nota modules.
KLANTEN
 v12.42‑008 In het nieuwe klantenscherm was het niet mogelijk om de optie 'standaard e-mailen' uit te zetten.
VERKOPEN
 v12.42‑009 Er is nu een sneltoets beschikbaar voor het e-mailen van een factuur: ctrl + m
PERIODE UITWISSELING
 v12.42‑010 Bij het importeren van een periode-uitwisseling trad bij sommige administraties de volgende foutmelding op 'Waardemeter kan geen Null bevatten'. (opgelost in 12.42.19)

SnelStart 12.41.14 | 20-07-2017

Opgelost

ARTIKELEN
 v12.41.14‑001 Bij het wijzigen van de artikelsoort in de instellingen van cijfers naar cijfers en letters trad een foutmelding op: 'De artikelnummering kan niet worden gewijzigd . Cannot alter 'tblArtikel' because it is not a table.'
BOEKHOUDEN
 v12.41.14‑002 Bij het verdelen van een inkoopboeking is het nu mogelijk om een vanaf datum op te geven. (vanaf inZicht)
NIEUWE BASISOPMAAK (VERKOOPSJABLONEN)
 v12.41.14‑003 Voor SnelStart Kassa is een nieuwe basisopmaak beschikbaar
 v12.41.14‑004 Er is nu ook een Duitstalige en Engelstalige basisfactuuropmaak beschikbaar
VERKOPEN
 v12.41.14‑005 Het was niet mogelijk om in de instellingen de afspraak te kiezen volgens een eigen rangorde.

SnelStart 12.40.12 | 11-07-2017

Opgelost

AFSCHRIFTEN INLEZEN
 v12.40.12‑001 Diverse kleine verbeteringen, zoals bij facturen waar te veel op werd betaald, facturennummers beginnend met 0.
 v12.40.12‑002 Het opnieuw koppelen van bankmutaties is nu mogelijk voor elke individuele boeking. Daarnaast blijft het opnieuw koppelen van alle gemarkeerde boekingen mogelijk door het betreffende dagboek te selecteren.
KASSA
 v12.40.12‑003 Het verwijderen van een contant of met pin betaalde factuur trad een foutmelding op: “The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_dbo.tblGeldladePost_dbo.Journaalpost_fldJournaalpostID.”
PERIODE UITWISSELING
 v12.40.12‑004 Bij het importeren van een periode uitwisseling trad bij sommige uitwisselingen een foutmelding op 'The datediff function resulted in an overflow. The number of dateparts separating two date/time instances'.
PRIJSAFSPRAKEN
 v12.40.12‑005 Het was niet mogelijk om in de instellingen de afspraak te kiezen volgens een eigen rangorde.

SnelStart 12.40 | 03-07-2017

Opgelost

AFSCHRIFTEN INLEZEN
 v12.40‑001 Het is nu mogelijk ING camt053 afschriften (met batch details) in te lezen.
BOEKHOUDEN
 v12.40‑002 De optie verdelen was niet beschikbaar in online (client) administratie.
 v12.40‑003 Bij het inlezen van sommige ubl-bestanden kwam de melding dat de debet- en creditbedragen niet in balans waren. Er wordt nu een extra boekingsregel toegevoegd als de bedragen niet in balans zijn.
 v12.40‑004 In specifieke gevallen werd een ubl-bestand ingelezen op een klant in plaats van leverancier. In het dagboek werd bij leverancier dan geen leverancierscode getoond.
 v12.40‑005 Bij het inlezen van een ubl-bestand zonder btw werden werkte de voorkeursboekingen niet goed.
 v12.40‑006 Bij het inlezen van een ubl-bestand werden sommige voorkeursboekingen van grootboekrekeningen onterecht uitgesloten.
KASSA
 v12.40‑007 Bij het annuleren van een geldladeafsluiting werd de bijbehorende boeking niet automatisch verwijderd.
 v12.40‑008 Bedragen bij contante betalingen in verkopen waren niet dik gedrukt bij alle thema's.
KLANTEN
 v12.40‑009 In online (cliënt) administraties was het niet mogelijk om in het nieuwe klantenscherm gegevens aan te passen.

SnelStart 12.39 | 22-06-2017

Opgelost

ADMINISTRATIEBEHEER
 v12.39‑001 Bij het bijwerken van sommige administraties trad een foutmelding op "Het is niet gelukt de administratie bij te werken naar de huidige versie. Oorzaak The ALTER TABLE statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_dbo.tblVerkoopOrder_dbo.tblContantbon_fldContantbonID". The conflict occurred in database "[NAAM ADMINISTRATIE]", table "dbo.tblContantbon", column 'fldContantbonID'."
BOEKHOUDEN
 v12.39‑002 Het is nu mogelijk een inkoopboeking te verdelen over een aantal maanden: transitorisch boeken. Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf de licentie inZicht (of Boek 4)
 v12.39‑003 Diverse kleine verbeteringen, bijvoorbeeld het postcodeveld bij afwijkend correspondentieadres is even breed gemaakt als het postcodeveld op het adres.
GARAGE
Indien u gebruik maakt van de koppeling met het RDC wordt vanaf deze versie gebruik gemaakt van ORX service 3.3. Dit betekent dat ook na 1 juli 2017 de volgende diensten via de koppeling met het RDC beschikbaar blijven:
 v12.39‑004 Demontage ORAD melden zonder kenteken documentnummer gaf een foutmelding.
 v12.39‑005 Online Registratie voor uw Bedrijfsvoorraad (ORB)
 v12.39‑006 Online Kilometer Registratie (OKR)
 v12.39‑007 Online Registratie Export Handelaren (OREH)
INTERGRATIE (voorheen Gateway)
 v12.39‑008 De add-on Integratie is nu voor iedereen gratis beschikbaar.
KASSA
 v12.39‑009 Het verwijderen van de laatste contantbon gaf een foutmelding.
 v12.39‑010 Het annuleren van de laatste periodeafsluiting in het scherm geldladebeheer gaf een foutmelding.
KLANTEN
 v12.39‑011 De sortering wordt onthouden.
 v12.39‑012 Met het Windows-licentiemodel (Boek/Nota pakket) kan nu ook het recht voor het dashboard (onder de klantenlijst) worden ingesteld.
LICENTIES
 v12.39‑013 Indien add-ons worden uitgeschakeld bij het gebruik van een accountant licentie, worden deze instellingen vastgehouden.
NIEUWE KLANT/LEVERANCIER/ARTIKEL
 v12.39‑014 Het is nu mogelijk om in snelle invoer van een nieuwe klant / leverancier / artikel deze direct op te slaan met de sneltoets ctrl + s
PAYPAL
 v12.39‑015 Inlezen nu van PayPal afschriften is nu mogelijk. (Beperkt beschikbaar)
SUPPLETIE BTW-AANGIFTE
 v12.39‑016 Het formulier voor suppletieaangifte van de Belastingdienst is vervangen door een eigen SnelStart layout.

SnelStart 12.37 | 22-05-2017

Opgelost

ADMINISTRATIEBEHEER
 v12.37‑001 Bij het openen van de administratie kwam in sommige gevallen de melding "Fase 4: Openen database. One ore more files do not match the primary file of the database."
BERICHTEN
 v12.37‑002 Notificaties en actueel nieuws wordt nu in het tabblad 'berichten' getoond. Dit tabblad wordt standaard geopend na het inloggen.
GARAGE
 v12.37‑003 Het ophalen van voertuiggegevens via het RDC toonde de verkeerde brandstofcode in SnelStart. Klik hier voor meer informatie.
KLANTEN
 v12.37‑004 Het nieuwe scherm voor klantkaarten is beschikbaar via het linkje 'probeer het nieuwe klantenscherm'. In dit vernieuwde scherm zit de functionaliteit van de licentie inStap.
OPSCHONEN
 v12.37‑005 Na 'Financieel opschonen' werd een overbodige melding over Optimaliseren getoond.

SnelStart 12.36 | 04-05-2017

Opgelost

ADMINISTRATIEBEHEER
 v12.36‑001 De knop Optimaliseren is verwijderd. De processen hierachter zijn geautomatiseerd, dus dit hoeft u niet meer handmatig te doen.
 v12.36‑002 Bij openen administratie werd altijd 'Bezig met bijwerken administratie...' getoond, ook als er geen wijzigingen waren.
 v12.36‑003 Het was niet mogelijk om een backup te maken van een online (client) administratie.
 v12.36‑004 In sommige gevallen werden wijzigingen in extra velden niet goed verwerkt, waarna het maken van een backup niet lukte.
 v12.36‑005 Het importeren van een periodeuitwisseling (ssa) gaf in sommige gevallen een System.OutOfMemory foutmelding bij bestanden groter dan 1GB.
 v12.36‑006 Bij het verwijderen van een online administratie wordt op de achtergrond eerst een backup gemaakt. [SnelStart 12.36.5]
BANKAFSCHRIFTEN INLEZEN
 v12.36‑007 In SnelStart 12.36.2 trad in sommige gevallen het volgende foutrapport op bij het inlezen van afschriften: "Er is al een item met dezelfde sleutel toegevoegd." [SnelStart 12.36.4]
 v12.36‑008 In sommige gevallen werd onnodig / onterecht de tekst 'Teveel' toegevoegd aan een boeking.
 v12.36‑009 KBC Bank mt940 kan nu ook worden ingelezen.
 v12.36‑010 Rabobank Camt052-bestanden konden niet worden ingelezen.
 v12.36‑011 Sisow bestanden konden niet worden ingelezen.
 v12.36‑012 Camt053 kon niet worden ingelezen als Machtigingskenmerk leeg was.
BOEKHOUDEN
 v12.36‑013 In online administraties is het openen van dagboeken geoptimaliseerd in administraties van ondernemers (niet-accountants). Dit betreft een gerealiseerd klantenidee.
GARAGE
Het pakket SnelStart Garage is vooral aangepast op het gebied van de APK-melding.
 v12.36‑014 Het opvragen van een APK rapport is weer mogelijk. [SnelStart 12.36.4]
 v12.36‑015 Het bevestigen van een steekproef is weer mogelijk. [SnelStart 12.36.4]
 v12.36‑016 Het opvragen van technische gegevens t.b.v. keuringsinstantie werkt weer. [SnelStart 12.36.4]
 v12.36‑017 De speciale codes voor APK worden weer getoond.
 v12.36‑018 In de APK-gebrekenlijst worden meer gegevens getoond.
 v12.36‑019 Op het APK-afmeldscherm wordt per erkenning getoond of de keuringsinstantie zich in de gevarenzone bevindt (Cusum status).
 v12.36‑020 SnelStart sluit aan op de nieuwe versie van voertuigscan XML voor het ophalen van voertuiggegevens. [SnelStart 12.36.5]
VERKOPEN
 v12.36‑021 In de basisopmaak voor facturen is bij een ICP-factuur conform de voorkeur van de Belastingdienst een verwijzing toegevoegd naar artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112.
 v12.36‑022 Kopiëren van een per e-mail verzonden factuur gaf een foutmelding.
 v12.36‑023 Bij (intensief) factureren door meerdere gebruikers kwam soms de melding dat het ordernummer of factuurnummer al in gebruik is.
INKOPEN
 v12.36‑024 Het klikken op de hyperlink van de artikelcode gaf een foutrapport. [SnelStart 12.36.5]
PRIJSAFSPRAKEN / KORTINGEN
 v12.36‑025 Het opslaan van een nieuwe/gewijzigde prijsafspraak kwam onterecht met de vraag om orders bij te werken als er geen orders voor desbetreffende klant waren.
INTEGRATIE / GATEWAY
 v12.36‑026 Met de eenvoudige installatie / automatische update konden sommige online administraties niet benaderd worden.
UBL INLEZEN
 v12.36‑027 Een UBL-nul factuur kon niet worden ingelezen. [SnelStart 12.36.4]

SnelStart 12.35 | 10-04-2017

Opgelost

Verwerkte klant-ideeën
Op het SnelStart KennisPlein kunnen gebruikers van SnelStart ideeën registreren voor het verbeteren van het programma. De onderstaande klant-ideeën zijn gerealiseerd.
 v12.35‑001 Niet meer automatisch samenvoegen van boekingsregels met dezelfde omschrijving. Bekijk het idee...
 v12.35‑002 Het schermpje Factuur/F4 wordt nu altijd naar boven geklapt, zodat de boekingsregels zichtbaar blijven. In het dagboek Bank blijft nu ook de omschrijving van het bankafschrift goed zichtbaar. Bekijk het idee...
 v12.35‑003 De maximale lengte voor de naam van een grootboekrubriek is aangepast van 25 naar 50 tekens. (SnelStart 12.35.2). Bekijk het idee...
Bankafschriften inlezen (SnelStart 12.35.2)
 v12.35‑004 Het is nu mogelijk om Rabobank intraday CAMT.052-bestanden in te lezen.
 v12.35‑005 Bij het inlezen van sommige csv bestanden trad een foutrapport op: "IndexOutOfRangeException: De index ligt buiten de matrixgrenzen."
 v12.35‑006 Bij het inlezen uit een map, trad op sommige systemen een foutrapport op 'UnauthorizedAccessException: Toegang tot het pad 'x' is geweigerd.'
Nieuwe basisopmaken SnelStart Garage
Naast de nieuwe basisopmaken voor facturen en offertes is voor SnelStart Garage een aantal nieuwe basisopmaken toegevoegd.
 v12.35‑007 Factuur Voertuigverkoop
 v12.35‑008 Factuur Werkplaats
 v12.35‑009 Offerte Voertuigverkoop
 v12.35‑010 Werkbon Werkplaats
 v12.35‑011 Werkbon Voertuigverkoop
 v12.35‑012 Inkoopofferte
 v12.35‑013 Inkoopbestelling
Nieuwe standaard factuurnummering

Bij het aanmaken van een nieuwe administratie wordt de volgende factuurnummering gebruikt:
 v12.35‑014 Volgend factuurnummer = 10001
 v12.35‑015 Volgend verkoopordernummer = 50001
 v12.35‑016 Volgend contantbonnummer = 1001
 v12.35‑017 Volgend inkoopordernummer = 1001
Boekhouden
 v12.35‑018 Bij het koppelen van een backorder aan een betaling in dagboek Bank / Kas gaf dit een foutrapport "SqlException: Conversion failed when converting the nvarchar value '' to data type int."
Inkopen
 v12.35‑019 Een inkoopfactuur wijzigen en boeken gaf zonder dat het tabblad inkoopfactuur werd geopend een foutrapport: "NullReferenceException: De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld."
Integratie / Gateway
 v12.35‑020 De methode mtdGWayVerkoopOrderByNummerGet haalde de factuurrelatiecode op in plaats van de verzendrelatiecode.
Rapportage
 v12.35‑021 De totalen op de rapportage inkooporders leverancier met status worden verkeerd opgeteld bij één leverancier op meerdere pagina's.
Basisinstellingen (SnelStart 12.35.2.)
 v12.35‑022 Bij de basisinstellingen is het nu mogelijk in te stellen dat alle bankmutaties gemarkeerd moeten worden in plaats van alleen de mutaties die niet gematcht kunnen worden.

SnelStart 12.34 | 22-03-2017

Nieuw

Nieuwe gebrekenlijst in SnelStart 12.34.4


Belangrijke aanpassingen in SnelStart Garage

In verband met wettelijke wijzigingen is per 1 april 2017 de volgende functionaliteit beschikbaar in SnelStart 12.34.4:

  • APK melden met nieuwe gebrekenlijst, die u (voortaan) vanuit het venster voertuigen zelf kunt bijwerken.

Nieuw in SnelStart 12.34


Snel nieuwe klant of leverancier toevoegen

Op elke gewenste plek in het programma een nieuwe klant of leverancier invoeren. Dat doet u eenvoudig met de sneltoetsen CTRL+SHIFT+K voor een nieuwe klant en CTRL+SHIFT+L voor een nieuwe leverancier.
In de ribbon Snel Starten is hiervoor de knop Nieuw opgenomen.


Nachtelijk inlezen afschriften in online administratie

Het is met SnelStart inKaart of hoger mogelijk uw bankmutaties van uw ABN AMRO of Knab Zakelijk rekening automatisch te laten inlezen met de bankkoppeling. Gebruikt u de koppeling in uw online administratie, dan is het nu ook mogelijk om de mutaties 's nachts automatisch te laten verwerken.


Prijsafspraken

Het is met SnelStart inBalans of hoger nu mogelijk om prijsafspraken voor een bepaalde tijd vast te leggen. U geeft een begin en een einddatum op, waartussen de gemaakte prijsafspraak van kracht is.

Als u in de klantenkaart van klant A een andere klant (Bijv. klant Z) als factuuradres heeft ingevoerd, dan waren de prijsafspraken van klant Z altijd van toepassing op de facturen voor klant A. Vanaf SnelStart 12.34 is het mogelijk om in te stellen dat in zo'n geval tóch de prijsafspraken die gemaakt zijn met klant A voorrang krijgen.

Opgelost

Basisopmaak pakbon
 v12.34‑001 Standaard pakbon toonde backorder(volg)nummer in plaats van ordernummer.
Rapportage
 v12.34‑002 Afdruk btw-aangifte nihil toonde bij 5G geen nul.
Integratie (voorheen gateway)
 v12.34‑003 Bij de eenvoudige installatie werkten koppelingen met SnelStart in een aantal gevallen niet, vanwege onjuiste registratie van een dll.
Bankieren
 v12.34‑004 Link naar internetbankieren werd niet bijgewerkt naar nieuwe bank indien in het bankrekeningenscherm het rekeningnummer werd gewijzigd.
Kassa
 v12.34‑005 USB-geldlades werkten niet goed met de eenvoudige installatie.
Garage
 v12.34‑006 De koppeling met MijnGrossier nam niet het kenteken over uit SnelStart, omdat er niet automatisch werd ingelogd.

SnelStart 12.33 | 27-02-2017

Nieuw

Nieuw in SnelStart 12.33


Back-up maken van een klantadministratie

Als u werkt met SnelStart Accountant, dan is het nu mogelijk om een back-up te maken van de online administratie van uw cliënt(en). De gemaakte back-up wordt weergegeven in het overzicht van back-ups bij uw cliënt.

Automatisch 's nachts mutaties inlezen in online administratie

Als u gebruik maakt van de directe bankkoppeling met uw ABN AMRO-rekening of uw Knab Zakelijk rekening, dan kunt u deze zo instellen dat 's nachts automatisch de mutaties worden bijgewerkt in uw online administratie.

Deze functionaliteit is nog in testfase en wordt daarom op dit moment nog beperkt beschikbaar gesteld.


Meer nieuwe basisopmaken toegevoegd

Naast de nieuwe basisopmaak voor facturen en offertes is nu ook voor een aantal andere verkoopdocumenten een nieuwe basisopmaak ingevoerd. Het gaat om de volgende documenten:

  • Bevestiging
  • Werkbon
  • Pakbon
  • Pakbon Backorder (inControle)

Hiermee krijgen ook deze documenten een moderner uiterlijk. Bovendien is de regelhoogte van alle basis factuuropmaken verkleind van 0,58 naar 0,50.

Opgelost

Administratie openen
 v12.33‑001 In SnelStart 12.32 kon een foutrapport optreden bij het openen van de administratie of bij het inlezen van bankafschriften:
'NullReferenceException: De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object.'

De oorzaak hiervan was dat afschriften werden ingelezen die al op een eerder moment waren ingelezen in een oudere versie, SnelStart 12.22 of lager.
Inkopen
 v12.33‑002 Op het tabblad Inkoopboeking is de kolom Grootboek breder gemaakt.
Verkopen - UBL
 v12.33‑003 Het in nu mogelijk om een extern referentienummer mee te geven in een UBL-bestand dat u naar uw klant verstuurt. Dit referentienummer kunt u invullen in het veld 'omschrijving' in het kader 'algemeen' in het verkoopscherm. In het verleden gaf SnelStart het interne ordernummer mee.
Lijst/Grafiekontwerpen
 v12.33‑004 Het foutrapport “FileNotFoundException: Kan bestand of assembly DevExpress.Pdf.v16.1.Core of een van de afhankelijkheden hiervan niet laden.” dat optrad bij het exporteren van een grafiek naar pdf is opgelost.
Notificaties
 v12.33‑005 De notificatie bij een afgekeurde btw- / icp-aangiftes bevat nu ook de administratienaam, gebruiker die de aangifte heeft verzonden en datum van verzending.
Overzichten
 v12.33‑006 Bij overzicht Klanten - Alle facturen per periode is de afstand tussen factuurnummer en relatienaam groter gemaakt.
 v12.33‑007 Bij overzicht Inkopen - Openstaande bestellingen is het ordernummer zichtbaar gemaakt.
 v12.33‑008 Op diverse omzetlijsten (artikelen, artikelen met aantal verkocht, klanten en leveranciers) wordt nu ook de periode getoond.
Factuuropmaak en sjablonen
 v12.33‑009 In de opmaakeditor is het knopje Help werkend gemaakt. Deze linkt nu door naar een artikel op het kennisplein.
Ribbon (menubalk)
 v12.33‑010 De optie 'Openstaande inkoopfacturen' is nu direct in de Ribbon zichtbaar op tabblad RELATIES en RAPPORTAGE.
 v12.33‑011 In het tabblad FACTUREN zijn de knoppen Omzetlijst klanten, Openstaande verkoopfacturen en Openstaande inkoopfacturen toegevoegd.
Verkopen
 v12.33‑012 Als vanuit Verkopen een kopie van een factuur naar een nieuwe (credit)factuur werd gemaakt, kwam er geen bijlage bij de boeking.

SnelStart 12.32 | 02-02-2017

Nieuw

Nieuw in SnelStart 12.32


Uw administratie online met één klik

In het scherm Administratiebeheer is het nu mogelijk om uw lokale- of netwerkadministratie met één druk op de knop online te zetten. In de menubalk is een nieuwe knop 'Online zetten' opgenomen.

De geselecteerde administratie wordt automatisch gekopieerd naar online. Daarna wordt de originele administratie hernoemd en uit de overzichtslijst verwijderd indien dit een lokale administratie betreft. Het administratiebestand blijft wel bewaard.

Opgelost

Bankafschriften inlezen
 v12.32‑001 Het foutrapport 'Object waarvoor null is toegestaan, moet een waarde hebben' bij het inlezen van afschriften is opgelost.
 v12.32‑002 De omschrijving 'Sepa incasso batch' wordt niet meer getoond als de batch als losse regels in het afschriftbestand staat.
 v12.32‑003 Een belastingteruggave wordt nu herkend.
Lijst/Grafiekontwerpen
 v12.32‑004 Het kopiëren van een aangepaste lijst naar andere administratie nam niet alle gegevens correct mee.
Verkopen
 v12.32‑005 Diverse snelheidsverbeteringen bij het kiezen van een klant en het e-mailen/afdrukken van documenten.
 v12.32‑006 In sommige gevallen werd bij het afdrukken of e-mailen van een verkoopfactuur geen pdf aan de boeking gekoppeld.
 v12.32‑007 Met licentie inKaart is het nu mogelijk om een sjabloon te wijzigen bij een factuur.
Database
 v12.32‑008 tblJournaalpost is hernoemd naar Journaalpost, en hierin is een veld PublicIdentifier toegevoegd. Er is een view aangemaakt met de naam tblJournaalpost tbv compatibiliteit.
 v12.32‑009 tblKostenplaats is hernoemd naar Kostenplaats, en hierin is een veld PublicIdentifier toegevoegd. Er is een view aangemaakt met de naam tblKostenplaats tbv compatibiliteit.

SnelStart 12.31 | 12-01-2017

Opgelost

Btw-aangifte
 v12.31‑001 Bij ingediende btw-aangiftes die niet worden geaccepteerd door de belastingdienst (Digipoort) komt in de notificatie de reden van afkeuring.
Bankafschriften inlezen
 v12.31‑002 In zeer uitzonderlijke gevallen kwam het bij MT940structured van de ASN bank voor dat er een afschriftregel ontbrak.
DYMO Labelwriter
 v12.31‑003 Een wijziging in een etiketopmaak wordt nu direct toegepast, zodat opnieuw openen van de administratie niet meer nodig is.
 
Disclaimer: Deze pagina is automatisch samengesteld op basis van SnelStart Release notes. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Laatste update: zaterdag 23 september 2017 21:45:33
 
Naar boven